PODSUMOWANIE – “ARCHI-PRZYGODY 2022. EDYCJA 2022” W RZESZOWSKIM DOMU KULTURY

Program „Archi-przygody. Edycja 2022” został przygotowany i jest realizowany przez Narodowe Centrum Kultury. Uczestnicy projektu zgłębiali wiedzę z zakresu szeroko pojętej edukacji architektonicznej. Cykl warsztatów zorganizowany został w Rzeszowskim Domu Kultury filia Dąbrowskiego w miesiącach wrzesień, październik oraz listopad 2022 roku.

Pierwsze zajęcia odbyły się 23 września 2022 roku. Realizacja projektu składała się z 10 scenariuszy zajęciowych skierowanych do dzieci z klas I-III szkoły podstawowej. W projekcie uczestniczyła klasa III B z Szkoły Podstawowej nr 17 w Rzeszowie, licząca 26 uczniów, której wychowawcą jest Pani Ewa Pytel. Koordynatorem „Archi-przygód. Edycja 2022” była Pani Patrycja Świgoń, a Edukatorem Pani Karolina Mazur.

„Archi-przygody” to świetna forma nauki, ale również doskonała okazja do edukowania poprzez zabawę. Tematy zajęć jakie poruszane zostały w trakcie realizacji „Archi-przygód. Edycja 2022”:

  • Przygoda z architekturą
  • Przyjazna miejscowość i miasto
  • Nasze otoczenie
  • Skala i proporcje
  • Szkoła i jej otoczenie
  • Konstrukcje
  • Przewodnik po mojej okolicy
  • Rysunki i makiety
  • Światło i kolor
  • Dom i ogród

Projektem końcowym, który podsumował przeprowadzone zajęcia i umożliwił utrwalenie zdobytej wiedzy Uczestników programu była „Archi-liada”. Wzorowany na „Familiadzie” zorganizowany „teleturniej” z wiedzy architektonicznej. Uczestnicy, podzieleni na drużyny, odpowiadali na przygotowane pytania lub wykonywali określone zadania. Zabawa i nauka zdecydowanie idą razem w parze. Film będzie wspaniałą pamiątką z udziału w projekcie, ale również przypomnieniem zdobytych wiadomości.

 

 

Wszystko co dobre się kończy, ale wierzymy, że udział w „Archi-przygodach” będzie początkiem wspaniałej drogi ku architekturze, którą Uczestnicy obiorą w przyszłości zawodowej bądź jako pasję.

Zachęcamy również do zapoznania się z fotorelacją z przeprowadzonych zajęć.

„Archi-przygody” otrzymały patronat: Stowarzyszenia Architektów Polskich, Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej i miesięcznika Architektura-murator.